ALGEMENE VOORWAARDEN ZAKELIJK

Op al onze overeenkomsten die wij sluiten met partijen die handelen in uitoefening van beroep
of bedrijf zijn van toepassing de ‘Algemene business-to-businessvoorwaarden voor leden van de branchevereniging van hoveniers en groenvoorzieners’.
Al deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Utrecht
onder nummer 40482980 en treden in werking per 1 januari 2019.

DOWNLOAD