ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN

Op onze overeenkomsten zijn de ‘Algemene consumentenvoorwaarden voor leden VHG branchevereniging voor ondernemers in het groen’ van toepassing. Deze voorwaarden, welke in werking zijn getreden op 1 januari 2019, zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Utrecht onder nummer 40482980.

DOWNLOAD